How dangerous is inbreeding, really?

This is one of the most common questions I get. And it is also one of the most difficult to answer. Because there are many examples of close breeding, such as sibling mating, mother-son or father-daughter mating and it went fine? The puppies were healthy after all? … So how dangerous is inbreeding really? IContinue reading “How dangerous is inbreeding, really?”

Hva er en effektiv populasjonsstørrelse?

Den 12. Mars var det en debatt om etisk hundeavl i regi av Den Norske Veterinærforenings Studentforeing (DNV-S). Den har også blitt omtalt i VG, og jeg har sett en del diskusjoner blant hundefolk i sosiale medier i etterkant av debatten. Jeg var tilstede som publikum under debatten og syntes den var veldig interessant. DetContinue reading “Hva er en effektiv populasjonsstørrelse?”

Hva er HD-indeks?

Siden 2008 har NKK publisert HD-indeks for flere raser. men hva er egentlig denne indeksen? Og hvordan bør den brukes i avlen? En HD-indeks er en avlsverdi for HD. Man kan beregne avlsverdier for andre egenskaper enn HD, men jeg velger å fokusere på HD i denne artikkelen da det er den som er mestContinue reading “Hva er HD-indeks?”

Gentesting av sykdommer

Det finnes nå mange sykdommer som det er utviklet gentester for. Man kan finne ut om hunden er fri, bærer eller affisert av en gensykdom ved å sende inn en spytt, blod- eller vevsprøve. Det er jo fantastisk! Det gjør det mye lettere å drive med avlsarbeid ettersom man får et endelig svar om dyretContinue reading “Gentesting av sykdommer”

Arv eller Miljø? Eller kanskje begge deler?

Dette er hovedsaklig en avlsblogg. Men innenfor avl er det en ting som er “i ilden” nå og det er såkalt “Epigenetikk”, det vil si: Miljøets påvirkning på gener. Epigenetikk er kort forklart at miljøfaktorer kan påvirke DNA og at avkom nedarver disse endringene i DNAet. En Miljøfaktor kan være f.eks mat, klima, opplevelser o.l.Continue reading “Arv eller Miljø? Eller kanskje begge deler?”