Hva er egentlig så farlig med innavl?

Dette er ett av de vanligste spørsmålene jeg får. Og det er også ett av de vanskeligste å svare på. Det finnes nemlig mange eksempler på tett innavl, som f.eks søskenparing, mor-sønn eller far-datter paring og det gikk jo helt fint? Valpene var jo friske? … Så hvor farlig er innavl egentlig? De aller flesteContinue reading “Hva er egentlig så farlig med innavl?”

Hva er en effektiv populasjonsstørrelse?

Den 12. Mars var det en debatt om etisk hundeavl i regi av Den Norske Veterinærforenings Studentforeing (DNV-S). Den har også blitt omtalt i VG, og jeg har sett en del diskusjoner blant hundefolk i sosiale medier i etterkant av debatten. Jeg var tilstede som publikum under debatten og syntes den var veldig interessant. DetContinue reading “Hva er en effektiv populasjonsstørrelse?”

Hva er HD-indeks?

Siden 2008 har NKK publisert HD-indeks for flere raser. men hva er egentlig denne indeksen? Og hvordan bør den brukes i avlen? En HD-indeks er en avlsverdi for HD. Man kan beregne avlsverdier for andre egenskaper enn HD, men jeg velger å fokusere på HD i denne artikkelen da det er den som er mestContinue reading “Hva er HD-indeks?”

Genetikkskolen: DNA del 2

Dette er Del 2 av en liten artikkelserie om DNA og nedarving. Les del 1 her. I forrige artikkel så vi på hvordan Arvestoffet, DNAet, nedarves fra foreldre til avkom. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan DNAet fungerer i kroppen. Fra gen til funksjon. Her har du altså en tegning av selveContinue reading “Genetikkskolen: DNA del 2”

Gentesting av sykdommer

Det finnes nå mange sykdommer som det er utviklet gentester for. Man kan finne ut om hunden er fri, bærer eller affisert av en gensykdom ved å sende inn en spytt, blod- eller vevsprøve. Det er jo fantastisk! Det gjør det mye lettere å drive med avlsarbeid ettersom man får et endelig svar om dyretContinue reading “Gentesting av sykdommer”

Hvordan ble ulven egentlig til så mange ulike hundetyper?

Hvordan ble egentlig ulven til så mange ulike hundetyper?

Et russisk prosjekt som avlet frem tamrev kan ha gitt oss svar som forklarer oss veldig mye om både evolusjon og om hvordan vi har fått domestiserte/tamme dyrearter om hund, katt, hest, ku, sau og gris.

Arv eller Miljø? Eller kanskje begge deler?

Dette er hovedsaklig en avlsblogg. Men innenfor avl er det en ting som er “i ilden” nå og det er såkalt “Epigenetikk”, det vil si: Miljøets påvirkning på gener. Epigenetikk er kort forklart at miljøfaktorer kan påvirke DNA og at avkom nedarver disse endringene i DNAet. En Miljøfaktor kan være f.eks mat, klima, opplevelser o.l.Continue reading “Arv eller Miljø? Eller kanskje begge deler?”