Gentesting av sykdommer

Det finnes nå mange sykdommer som det er utviklet gentester for. Man kan finne ut om hunden er fri, bærer eller affisert av en gensykdom ved å sende inn en spytt, blod- eller vevsprøve. Det er jo fantastisk! Det gjør det mye lettere å drive med avlsarbeid ettersom man får et endelig svar om dyret har det skadelige genet og om det kan gi det videre til sine avkom eller ikke. Uten gentesten så kan man ikke skille mellom de som er friske og de som er bærere.
De fleste anbefalingene jeg ser i forhold til slike gentester er:

  • Affiserte dyr skal ikke brukes i avl
  • En bærer skal kun pares med en som er fri
  • Pares to fri trenger ikke avkom gentestes da alle avkom vil være fri!

Det er forsåvidt greie råd. På denne måten vil ingen avkom være affiserte/syke!

Punnet-barer-fri

Her ser man et Punnet-diagram for arvegangen med en mor som bærer (rød) som krysses med en frisk far (blå).

Stor F = Frisk, mens liten f = sykdomsgen. For å bli syk må man ha to utgaver av sykdomsgenet (ff), og en bærer skrives Ff og fri= FF.

(Vil du se et punnet diagram for to bærere så er det i denne artikkelen)

Man har alltid to kopier av hvert gen. Ett gen har man arvet fra mor og ett fra far. Og hvert avkom vil igjen få ett av mor og ett av far.

De fire brune/beige rutene viser de ulike mulige kombinasjonene av gener avkommene kan få. Ale vil få minst ett friskt gen, siden faren kun kan gi friske gen. Men fra mor så er det altså 50% sannsynlighet for å få et sykt gen og 50% sannsynlig for et friskt gen.

Dersom man da fikk et kull med 4 avkom så vil det i gjennomsnitt være 2 bærere og 2 fri.

Det er dessverre mange som ikke gentester i det hele tatt. Men selv blandingshunder kan bære de samme genetiske sykdommene. Uten gentest kan man ikke finne ut om to dyr som tilsynelatende virker friske egentlig er bærere og man kan risikere å få syke avkom.

En viktig del av å være oppdretter er at man faktisk sjekker at dyrene man bruker i avl ikke vil gi avkommene sykom. Så lenge alle dyr som settes i avl gentestes for de testene som er tilgjengelige og som er relevante for sin rase, og man følger rådene over i forhold til genstatus, så vil ingen valper fødes som er affisert av den sykdommen det testes for. Er ikke det flott at man kan garantere at valpene ikke kan få disse sykdommene? Noen av de sykdommene man tester for kan være veldig alvorlige.

Dette synes jeg er godt nok for de aller fleste kull. Men for en oppdretter som skal ha en kombinasjon for å beholde ett av avkommene selv, så vil jeg gi et lite innspill på å tenke annerledes.

De fleste oppdretter velger ut hvem de vil bruke videre i avl før de er 8 uker gamle (hund), eller 12 uker gamle (katt). Men først når de er voksne og faktisk skal brukes i avl blir de eventuelt testet for genet.

Men gitt dette scenarioet: Oppdretter får 4 avkom i et kull, 2 hanner og 2 hunner. Den ene forelderen er bærer av en sykdom, mens den andre er fri (som over). Oppdretter har planer om å beholde en hunn. Hunnene er veldig like, har godt gemytt og virker lovende, og ingen har andre “avlsfeil” som tilsier at de ikke bør brukes i avl.

Hvorfor ikke genteste begge tispene som valper og finne ut om det er en som er fri før man velger hvem man beholder? I teorien kan man sende inn en gentest allerede samme dagen de er født.

Tester man ikke som valp og bestemmer å beholde en av tispene, så vet du ikke hva du får når du tester om et år. Det er like stor sannsynlighet for at du får en bærer som at du ikke får en bærer. Tester du begge så kan du kanskje ha et valg?

Det er altså mulig å genteste valpene allerede samme dagen de er født, og forhåpentligvis rekker man da å få resultatet før de er leveringsklare. Med dette kan man redusere antall bærere i en rase, fra kull man uansett hadde brukt et avsldyr fra, men at man valgte en av valpene som var fri framfor en bærer.

Det gir en ekstra kostnad å teste to(eller flere?) i forhold til om du kun tester en når den er voksen. Men vil ikke en fri tispa være “mer verdt” enn den som er bærer avlsmessig? Spesielt i raser der det er vanskelig å finne “fri” hunder. Dette var bare en tanke og et lite tips hvis du har en rase der det er mange bærere og man trenger å rekruttere flere fri avlsdyr.
Det er veldig vanskelig for meg å skrive at en oppdretter bør gjøre “sånn og sånn” fordi det finnes så mange raser og de har alle ulike utfordringer. For noen sykdommer og raser så kan man være strenge og si at det er nok dyr som ikke er bærere så man bør kun bruke fri, mens i andre raser er det viktigere at det kommer nok dyr i avl enn at de nødvendigvis alle er fri. Jeg vil ikke frarådet å bruke en hund i avl fordi den er bærer (så lenge den kun brukes mot fri). Og man må ikke glemme de andre egenskapene heller. Et avsldyr er en helhet og vil ikke være tjent med for mye fokus på èn ting.

I første omgang skal jeg være fornøyd med at oppdrettere faktisk genteste alle avlsdyrene sine, og at de lærer hva gentesten er, hva den betyr, og hvordan man kan bruke den til å få frem friskere og bedre valper i sitt oppdrett.

Det finnes også mange sykdommer som det aldri vil bli mulig å genteste for på denne måten fordi det er mange gener som spiller inn fordi slike gentester funker stort sett kun for enkeltgener. Disse sykdommene må man “få bukt med” på andre måter.

Nå som du har lest denne artikkelen og du vet hva som kan være mulig med et slikt verktøy;

Hva tenker du?
Finnes det gentester for sykdommer i din rase?
Benytter du deg av det? Hvor mye koster det? Hvor utbredt er sykdommen?
Er det for dyrt å teste valper før man velger seg et potensielt avlsdyr?

-Maria

Published by Maria

Dyreelsker og Doktorgrads-student innen husdyravl- og genetikk Animal lover and PhD-student in animal genetics and breeding

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: