Arv eller Miljø? Eller kanskje begge deler?

Dette er hovedsaklig en avlsblogg. Men innenfor avl er det en ting som er “i ilden” nå og det er såkalt “Epigenetikk”, det vil si: Miljøets påvirkning på gener.

Epigenetikk er kort forklart at miljøfaktorer kan påvirke DNA og at avkom nedarver disse endringene i DNAet. En Miljøfaktor kan være f.eks mat, klima, opplevelser o.l.

Et forsøk i nyere tid gjort på dette er mus som ble lært til å frykte en viss lukt. (altså dårlig opplevelse forbundet med en lukt). Barna og barnebarna til disse musene ble så eksponert for denne lukten uten noen gang å ha blitt trent for det, og både barna og barnebarna fryktet også lukten. Hvor merkelig er ikke det?

Det vil da si at det har skjedd en eller annen forandring i regulereingen av DNAet – gener skrudd på eller av – som følge av denne dårlige opplevelsen – som dermed blir arvet videre på. De har enda ikke funnet ut nøyaktig hvilke mekanismer som skjer her. Men det finnes flere eksempler på at miljøet eller hendelser kan påvirke gener, og at dette kan nedarves til neste generasjon.

Er det kanskje sånn dyr har lært seg å skille mellom trygg og farlig mat? noen har spist fordervet mat, blitt dårlig, og at et gen dermed har blitt endret slik at avkommene før de er født allerede har lært at lukten av fordervet mat = IKKE SPIS?

Har du angst? hadde bestefaren din angst? kanskje er det en sammenheng? Det betyr ikke at dersom bestefaren din har angst er du “dømt” til å få angst, et godt miljø kan nemlig også hjelpe imot slike ting.

Et annet forsøk på mus der moren var feit og gul på grunn av et spesielt gen – så fikk hun tynne og brune avkom hvis hun fikk masse vitaminer før, under og etter graviditet! Mens de mødrene som ikke fikk disse ekstra vitaminene fikk feite og gule avkom! Her har altså dietten påvirket positivt og endret et gen. Hvor merkelig er ikke det, at fargen på avkom kan påvirkes av morens vitamininntak?

 

mice_180
(C) Waterland & Jirtle

 

Dette er et veldig spennende felt, der man ikke har alle svarene enda. Det jeg skriver her er noen få forsøk jeg har funnet på emnet som viser effekten av epigenetikk ganske tydelig – men jeg må innrømme at jeg har IKKE lest all den siste forskningen rundt emnet epigenetikk og hvordan det foregår. MEN det som er vist med disse museforsøkene er ihvertfall mulighet for at miljø kan påvirke genene og at disse påvirkningene arves videre til neste generasjon.

Det er verdt å tenke på om man vurderer å avle på nervøse dyr som kanskje har hatt en traumatisk opplevelse. Den ble ikke “født sånn”, men vil den kunne gi denne nervøsiteten videre til avkom likevel?

Hva tenker dere? Er Epigenetikk noe man bør ta hensyn til i avlen? Det er ihvertfall et ekstremt interessant tema synes jeg!

 

Skrevet av: Maria Kjetså, PhD – stipendiat i Husdyravl og genetikk

Published by Maria

Dyreelsker og Doktorgrads-student innen husdyravl- og genetikk Animal lover and PhD-student in animal genetics and breeding

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: